หน้าแรก โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ สถานะ : ใช้งานได้ตามปกติ ควรปรับปรุง ซ่อมแซมด่วน ควรซ่อมแซม  
พบข้อมูลทั้งหมด 41 โครงการ : มีทั้งหมด 2 หน้า : แสดงผลหน้าละ 30 โครงการ 1 2
 // โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ
ชื่อโครงการ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เข้าชม สถานะ เลือก
  อาคารป้องกันตลิ่งบ้านจะรังตาดง จะรังตาดง ท่าธง รามัน ยะลา 387 ครั้ง
  โครงการคันกั้นน้ำบึงบ้านจาหนัน จาหนัน พร่อน เมือง ยะลา 476 ครั้ง
  สระเก็บน้ำบ้านตะโล๊ะ ตะโล๊ะ ยะต๊ะ รามัน ยะลา 658 ครั้ง
  ฝายบ้านบาตูปูเต๊ะ 6/บาตูปูเต๊ะ บ้านแหร ธารโต ยะลา 599 ครั้ง
  ฝายบ้านไอลีแป 3/ไอลีแป แม่หวาด ธารโต ยะลา 585 ครั้ง
  ขุดลอกบึงกียอ 5/ทำนบ ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 616 ครั้ง
  ฝายบ้านทำนบ 5/ทำนบ ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 530 ครั้ง
  ระบบส่งน้ำบ้านเขาน้ำตก 7/เขาน้ำตก ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 561 ครั้ง
  ระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านตีเยาะ 5/ตีเยาะ บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 540 ครั้ง
  ขุดลอกคลองตือแร 2/บันนังสตา บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 570 ครั้ง
  ขุดลอกพรุตือระ 4,5/บึงน้ำใส จะกว๊ะ รามัน ยะลา 551 ครั้ง
  ขุดลอกคลองกาลูปัง 1/กาปงปาแย ยะต๊ะ รามัน ยะลา 553 ครั้ง
  ขุดลอกคลองบ้านบาโงย 1/บาโงย บาโงย รามัน ยะลา 607 ครั้ง
  ระบบส่งน้ำฝายบ้านปาแตรายอ 2/เก๊ะรอ เก๊ะรอ รามัน ยะลา 541 ครั้ง
  ฝายบ้านบือมัง 3/บือมัง บือมัง รามัน ยะลา 519 ครั้ง
  ขุดลอกบึงน้ำใส 4,5/บึงน้ำใส ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา 587 ครั้ง
  ขุดลอกบึงสาธารณะ 4,5/ตะโละหะลอ ตะโละหะลอ รามัน ยะลา 538 ครั้ง
  ขุดลอกพรุบ้านบาลูกา 1/โป๊ะ กาลูปัง รามัน ยะลา 549 ครั้ง
  ขุดลอกบึงปาลีมอ 4/เจาะสีมัส อาซ่อง รามัน ยะลา 563 ครั้ง
  ขุดลอกบึงโต๊ะแนแว 1/กาเม็ง อาซ่อง รามัน ยะลา 524 ครั้ง
  ขุดลอกบึงปาลีโม๊ะ 6/ราโม๊ะ อาซ่อง รามัน ยะลา 579 ครั้ง
  ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านไอบาซง 2/ไอบาซง กอตอตือระ รามัน ยะลา 559 ครั้ง
  ระบบส่งน้ำ ทรบ.บ้านกอตอตือระ 2/กอตอตือระ กอตอตือระ รามัน ยะลา 650 ครั้ง
  ขุดลอกคลองบาตะตีงี 2/บาตะตีงี กอตอรือระ รามัน ยะลา 551 ครั้ง
  ขุดสระเก็บน้ำฟาร์มตัวอย่างวังพญา-ท่าธง จำปูน วังพญา-ท่าธง รามัน ยะลา 633 ครั้ง
  ระบบส่งน้ำ ทรบ. อูเป๊าะ 3/วังพญา วังพญา รามัน ยะลา 529 ครั้ง
  ระบบส่งน้ำ ทรบ.บ้านตาละแน 3/ตาละแน วังพญา รามัน ยะลา 549 ครั้ง
  ขุดสระเก็บน้ำศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ฯ 5/บูเก๊ะจือฆา วังพญา รามัน ยะลา 585 ครั้ง
  ขุดลอกหนองน้ำบ้านบูเก๊ะจือฆา 4/บูเก๊ะจือฆา วังพญา รามัน ยะลา 652 ครั้ง
  ขุดลอกคลองบ้านอูเปาะ 3/อูเปาะ วังพญา รามัน ยะลา 542 ครั้ง

1 2
พบข้อมูลทั้งหมด 41 โครงการ : มีทั้งหมด 2 หน้า : แสดงผลหน้าละ 30 โครงการ
    เขียนโปรแกรมโดย : นายฮัมดีย์ กะลูแป | Tel.087-8850686 จำนวน 8 คน Online | เข้าชมคนที่ 156002
.:: Programe version 2.9.2.0 ::.
เข้าสู่ระบบ  
   ปรับปรุงระบบล่าสุดเมื่อ : 27 กรกฎาคม 2558  
โครงการชลประทานยะลา : สำนักชลประทานที่ ๑๗ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์