หน้าแรก โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานะ : ใช้งานได้ตามปกติ ควรปรับปรุง ซ่อมแซมด่วน ควรซ่อมแซม  
พบข้อมูลทั้งหมด 11 โครงการ : มีทั้งหมด 1 หน้า : แสดงผลหน้าละ 30 โครงการ 1
 // โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ชื่อโครงการ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เข้าชม สถานะ เลือก
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากาซาแม 1/ปากาซาแม วังพญา รามัน ยะลา 352 ครั้ง
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯบ้านยุโป ยุโป ยุโป เมือง ยะลา 700 ครั้ง
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯบ้านเจาะลีมัส 4/เจาะลีมัส อาซ่อง รามัน ยะลา 648 ครั้ง
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯบ้านจำปูน 6/จำปูน ท่าธง รามัน ยะลา 672 ครั้ง
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตะโล๊ะสาลี 4/ตะโล๊ะสาลี บันนังสาเรง เมือง ยะลา 935 ครั้ง
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกะลูแป บ้านคล้า, บ้านกะลูแป ตาเซะ เมือง ยะลา 1128 ครั้ง
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบาเจาะ 2/บาเจาะ บาเจาะ บันนังสตา ยะลา 1368 ครั้ง
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปูเราะ 5/ปูเราะ ท่าสาป เมือง ยะลา 1254 ครั้ง
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกำปงบูเก๊ะ 4/กำปงบูเก๊ะ ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา 1514 ครั้ง
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านละแอ 5/ละแอ บาลอ รามัน ยะลา 1318 ครั้ง
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสะโต 5/สะโต อาซ่อง รามัน ยะลา 1649 ครั้ง

1
พบข้อมูลทั้งหมด 11 โครงการ : มีทั้งหมด 1 หน้า : แสดงผลหน้าละ 30 โครงการ
    เขียนโปรแกรมโดย : นายฮัมดีย์ กะลูแป | Tel.087-8850686 จำนวน 19 คน Online | เข้าชมคนที่ 91979
.:: Programe version 2.9.2.0 ::.
เข้าสู่ระบบ  
   ปรับปรุงระบบล่าสุดเมื่อ : 27 กรกฎาคม 2558  
โครงการชลประทานยะลา : สำนักชลประทานที่ ๑๗ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์