หน้าแรก โครงการศูนย์บริการเกษตรเคลื่อนที่ สถานะ : ใช้งานได้ตามปกติ ควรปรับปรุง ซ่อมแซมด่วน ควรซ่อมแซม  
พบข้อมูลทั้งหมด 23 โครงการ : มีทั้งหมด 1 หน้า : แสดงผลหน้าละ 30 โครงการ 1
 // โครงการศูนย์บริการเกษตรเคลื่อนที่
ชื่อโครงการ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เข้าชม สถานะ เลือก
  ท่อระบายน้ำลำห้วยบ้านบาโด - ยุโป เมือง ยะลา 1203 ครั้ง
  วางท่อส่งน้ำบ้านปูโล๊ะสนิแย 4/ปูโล๊ะสนิแย บ้านแหร ธารโต ยะลา 1245 ครั้ง
  ท่อระบายน้ำบ้านศรีแป้น 4/ศรีแป้น ธารโต ธารโต ยะลา 1226 ครั้ง
  ขุดลอกลำห้วยบ้านปุยุต 1/ปุยุต ธารโต ธารโต ยะลา 1235 ครั้ง
  ขุดลอกหนองน้ำบ้านตันหยงนากอ 3/ตันหยงนากอ บาเจาะ บันนังสตา ยะลา 1228 ครั้ง
  ฝายบ้าน กม.26 ใน 2/กม.26 ใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 1214 ครั้ง
  ฝายบ้านขวัญนคร 6/ขวัญนคร ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 1220 ครั้ง
  ฝายบ้านตีเยาะ 5/ตีเยาะ บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 1199 ครั้ง
  วางท่อส่งน้ำบ้านถ้ำแรด 7/ถ้ำแรด บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 1189 ครั้ง
  สระเก็บน้ำบ้านเกียรติ 1/เกียรติ เนินงาม รามัน ยะลา 1238 ครั้ง
  ขุดลอกคลองอูแบ 2/บือมัง บือมัง รามัน ยะลา 1204 ครั้ง
  คันกั้นน้ำบึงน้ำใส 4/บึงน้ำใส ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา 1209 ครั้ง
  สระเก็บน้ำบ้านเกาะ 5/เกาะ ท่าธง รามัน ยะลา 1460 ครั้ง
  ทรบ.บ้านตะละแน 3/ตะละแน วังพญา รามัน ยะลา 1158 ครั้ง
  ขุดลอกพรุบ้านปากาสะแม 1/ปากาสะแม วังพญา รามัน ยะลา 1177 ครั้ง
  ฝายบ้านมาแบ 4/มาแบ ปะแต ยะหา ยะลา 1238 ครั้ง
  ฝายบ้านแค่ 1/บ้านแค่ ตาชี ยะหา ยะลา 1205 ครั้ง
  วางท่อส่งน้ำบ้านอาเสน-ปะแดรู 6/อาเสนปะแดรู ยะหา ยะหา ยะลา 1138 ครั้ง
  ท่อระบายน้ำบึงเปาะยามา 1/เปาะยามา บันนังสาเร็ง เมือง ยะลา 1262 ครั้ง
  บ่อเก็บน้ำบ้านบุดี 1/บุดี บุดี เมือง ยะลา 1244 ครั้ง
  ท่อระบายน้ำบ้านบาแง 3/บาแง ยุโป เมือง ยะลา 1161 ครั้ง
  ขุดลอกลำห้วยบ้านบาโด 3/ยุโป ยุโป เมือง ยะลา 1219 ครั้ง
  ท่อระบายน้ำบ้านสาคอ 4/สาคอ ท่าสาป เมือง ยะลา 1239 ครั้ง

1
พบข้อมูลทั้งหมด 23 โครงการ : มีทั้งหมด 1 หน้า : แสดงผลหน้าละ 30 โครงการ
    เขียนโปรแกรมโดย : นายฮัมดีย์ กะลูแป | Tel.087-8850686 จำนวน 22 คน Online | เข้าชมคนที่ 91978
.:: Programe version 2.9.2.0 ::.
เข้าสู่ระบบ  
   ปรับปรุงระบบล่าสุดเมื่อ : 27 กรกฎาคม 2558  
โครงการชลประทานยะลา : สำนักชลประทานที่ ๑๗ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์