หน้าแรก โครงการป้องกันตนเองชายแดน ไทย-มาเลเซีย สถานะ : ใช้งานได้ตามปกติ ควรปรับปรุง ซ่อมแซมด่วน ควรซ่อมแซม  
พบข้อมูลทั้งหมด 35 โครงการ : มีทั้งหมด 2 หน้า : แสดงผลหน้าละ 30 โครงการ 1 2
 // โครงการป้องกันตนเองชายแดน ไทย-มาเลเซีย
ชื่อโครงการ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เข้าชม สถานะ เลือก
  ฝายบ้านอัยเยอร์เบอร์จัง 5/อัยเยอร์เบอร์จัง ธารน้ำทิพย์ เบตง ยะลา 618 ครั้ง
  ฝายบ้าน กม. 15 5/กม. 15 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 575 ครั้ง
  ฝายบ้านปิยมิตร 2 2/กงสี ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 582 ครั้ง
  ฝายบ้านปิยมิตร 1 2/บ่อน้ำร้อน ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 648 ครั้ง
  ระบบส่งน้ำฝายบ้านเหมืองแร่ 7/เหมืองแร่ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 583 ครั้ง
  ท่อระบายน้ำบ้านกาแป๊ะ กม.3 1/กาแป๊ะ กม.3 เบตง เบตง ยะลา 625 ครั้ง
  ฝายบ้านกาแป๊ะกอตอ 2/กาเป๊ะกอตอ เบตง เบตง ยะลา 650 ครั้ง
  บ่อเก็บน้ำบ้านกาแป๊ะฮูลู 7/กาแป๊ะฮูลู เบตง เบตง ยะลา 945 ครั้ง
  ระบบส่งน้ำฝายบ้านมายอ มายอ ธารโต ธารโต ยะลา 552 ครั้ง
  ระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านซาไก 3/ซาไก บ้านแหร ธารโต ยะลา 698 ครั้ง
  ฝายบ้านกือแด 8/บ้านกือแด แม่หวาด ธารโต ยะลา 609 ครั้ง
  ฝายน้ำตกสองขา 7/บ้านคอกช้าง แม่หวาด ธารโต ยะลา 606 ครั้ง
  ฝายบ้านวังไทร 2/วังไทร แม่หวาด ธารโต ยะลา 626 ครั้ง
  ฝายบ้านสันติ2 สันติ 2 แม่หวาด ธารโต ยะลา 599 ครั้ง
  ฝายบ้านกระป๋อง 8/กระป๋อง แม่หวาด ธารโต ยะลา 616 ครั้ง
  ฝายบ้านคอกช้าง 7/คอกช้าง แม่หวาด ธารโต ยะลา 642 ครั้ง
  ฝายบ้านกม.17 บ้านกม. 17 คีรีเขต ธารโต ยะลา 626 ครั้ง
  ฝายบ้านดินเสมอ 6/ดินเสมอ คีรีเขต ธารโต ยะลา 607 ครั้ง
  ปรับปรุงท่อส่งน้ำฝายบ้านผ่านศึก ผ่านศึก คีรีเขต ธารโต ยะลา 633 ครั้ง
  ฝายบ้านถ้ำทะลุ 3/ถ้ำทะลุ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 684 ครั้ง
  ฝายบ้านปิยมิตร 4 3/ปิยมิตร 4 ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 599 ครั้ง
  ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านเขาน้ำตก 7/เขาน้ำตก ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 608 ครั้ง
  ฝายบ้านปาแตรายอ 2/ปาแตรายอ เกะรอ รามัน ยะลา 590 ครั้ง
  ฝายบ้านคลองชิง 8/คลองชิง บาละ กาบัง ยะลา 575 ครั้ง
  ฝายบ้านสี่สิบ 5/สี่สิบ บาละ กาบัง ยะลา 573 ครั้ง
  ฝายบ้านหินลูกช้าง 9/หินลูกช้าง บาละ กาบัง ยะลา 597 ครั้ง
  ฝายบ้านกาบัง(ยือนัง) 7/ยือนัง กาบัง กาบัง ยะลา 602 ครั้ง
  ฝายบ้านนิบง 2/นิบง กาบัง กาบัง ยะลา 605 ครั้ง
  ฝายบ้านยือนัง(กาบัง) 4/ยือนัง กาบัง กาบัง ยะลา 538 ครั้ง
  ฝายคลองน้ำใส 8/คลองน้ำใส บาละ กาบัง ยะลา 551 ครั้ง

1 2
พบข้อมูลทั้งหมด 35 โครงการ : มีทั้งหมด 2 หน้า : แสดงผลหน้าละ 30 โครงการ
    เขียนโปรแกรมโดย : นายฮัมดีย์ กะลูแป | Tel.087-8850686 จำนวน 6 คน Online | เข้าชมคนที่ 155999
.:: Programe version 2.9.2.0 ::.
เข้าสู่ระบบ  
   ปรับปรุงระบบล่าสุดเมื่อ : 27 กรกฎาคม 2558  
โครงการชลประทานยะลา : สำนักชลประทานที่ ๑๗ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์