หน้าแรก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานะ : ใช้งานได้ตามปกติ ควรปรับปรุง ซ่อมแซมด่วน ควรซ่อมแซม  
พบข้อมูลทั้งหมด 64 โครงการ : มีทั้งหมด 3 หน้า : แสดงผลหน้าละ 30 โครงการ 1 2 3
 // โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อโครงการ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เข้าชม สถานะ เลือก
  ระบบประปาโรงเรียนลุกมานูลฮากีม 2/บ้านตันหยง บาโร๊ะ ยะหา ยะลา 271 ครั้ง
  ระบบประปา_รร_ตชด_เฉลิมพระเกียรติฯ 5/บ้านไบก์ บุดี เมือง ยะลา 244 ครั้ง
  จัดหาน้ำ_รร_พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ 100 ถ.เวฬุวัน สะเตง เมือง ยะลา 238 ครั้ง
  ระบบประปาโรงเรียนศานติวิทยา 3/บ้านปาโละ บาโงย รามัน ยะลา 245 ครั้ง
  ฝายบ้านโปโฮ 1/บ้านยะลา ยะลา เมือง ยะลา 1661 ครั้ง
  อาคารบังคับน้ำบาโงโต๊ะอาลี 2 บ้านบาโงโต๊ะอาลี วังพญา รามัน ยะลา 1354 ครั้ง
  ปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านสาคอ 4/สาคอ ท่าสาป เมือง ยะลา 1053 ครั้ง
  ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านปาโจ 3/ปาโจ ยะลา เมือง ยะลา 936 ครั้ง
  แก้มลิงทาเนาะปือเราะพร้อมระบบส่งน้ำ 5/บ้านทาเนาะปือเราะ บือมัง รามัน ยะลา 1209 ครั้ง
  ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านสันติ 2 หมู่ที่ 6บ้านสันติ 2 แม่หวาด ธารโต ยะลา 1040 ครั้ง
  อาคารบังคับน้ำคลองตืองอ 2/ตืองอ บุดี เมือง ยะลา 1377 ครั้ง
  อาคารบังคับน้ำบ้านสามร้อยไร่พร้อมระบบส่ง 11/บ้านสามร้อยไร่ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 1101 ครั้ง
  ปรับปรุงฝายบ้านกูแบกาลอ พร้อมระบบส่งน้ำ 4/กูแบกาลอ เปาเส้ง เมือง ยะลา 1247 ครั้ง
  ปรับปรุงฝายบ้านกำปั่น พร้อมระบบส่งน้ำ 6/กำปั่น ท่าสาป เมือง ยะลา 1259 ครั้ง
  โครงการแก้มลิงพร่อน 6/จาหนัน พร่อน เมือง ยะลา 1700 ครั้ง
  ระบบประปาสถาบันปอเนาะอิสลามศาสน์ฯ 3/ตาเซะ ตาเซะ เมือง ยะลา 1011 ครั้ง
  ฝายบ้านปีแย๊ะพร้อมระบบส่งน้ำ 6/ปีแย๊ะ บือมัง รามัน ยะลา 1341 ครั้ง
  จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านบันนังสาเรง - บันนังสาเรง เมือง ยะลา 1096 ครั้ง
  พัฒนากลุ่มบึงบองอ 3/ตาราแดะ บันนังสาเรง เมือง ยะลา 1089 ครั้ง
  จัดหาน้ำช่วยเหลือฟาร์มตัวอย่างฯ ธารโต 1/ธารโต ธารโต ธารโต ยะลา 1282 ครั้ง
  จัดหาน้ำช่วยเหลือฟาร์มตัวอย่างฯ เบตง 2/จาเราะปูโงะ เบตง เบตง ยะลา 1313 ครั้ง
  ปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านพร่อน 5/ควน พร่อน เมือง ยะลา 1160 ครั้ง
  จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านเยาะ(รับน้ำจาก 6/สันติ2 แม่หวาด ธารโต ยะลา 1170 ครั้ง
  จัดหาน้ำให้โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 6/บ้านปะแต ปะแต ยะหา ยะลา 1241 ครั้ง
  โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านมยุรา 9/นากอ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 1375 ครั้ง
  จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านปะเด็ง 4/ปะเด็ง แม่หวาด ธารโต ยะลา 1243 ครั้ง
  โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านบายิแห่งที่2 4/บายิ ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 1737 ครั้ง
  ระบบส่งน้ำฝายบ้านเจาะกาดี_รร.ยะหาศิริยาฯ 5/สะปาเราะ ยะหา ยะหา ยะลา 1442 ครั้ง
  ระบบประปา_รร.เฉลิมพระเกียรติฯ 1/บุดี บุดี เมือง ยะลา 1339 ครั้ง
  ท่อระบายน้ำบ้านบราแง 3/บ้านบราแง ยุโป เมือง ยะลา 1558 ครั้ง

1 2 3
พบข้อมูลทั้งหมด 64 โครงการ : มีทั้งหมด 3 หน้า : แสดงผลหน้าละ 30 โครงการ
    เขียนโปรแกรมโดย : นายฮัมดีย์ กะลูแป | Tel.087-8850686 จำนวน 20 คน Online | เข้าชมคนที่ 91976
.:: Programe version 2.9.2.0 ::.
เข้าสู่ระบบ  
   ปรับปรุงระบบล่าสุดเมื่อ : 27 กรกฎาคม 2558  
โครงการชลประทานยะลา : สำนักชลประทานที่ ๑๗ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์