:: เขียนระบบงานและพัฒนา ::
ชื่อ : นายฮัมดีย์  กะลูแป
ตำแหน่ง : บริหารงานทั่วไป บ.1
ฝ่าย : ปฏิบัติการสูบน้ำ
สังกัด : โครงการชลประทานยะลา , สำนักชลประทานที่ ๑๗ , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Website : www.noonthai.com
E-mail : atomit52@gmail.com
Facebook : lincon sixecho
Phone : 087-8850686
:: โปรแกรม | Programe ::
.:: ฐานข้อมูลงานพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน : โครงการชลประทานยะลา ::.
อัพเดทระบบล่าสุดเมื่อ : 27 กรกฎาคม 2558
.:: Programe version 2.9.2.0 ::.
Copyright © 2013 Focus Design All rights reserved.

    เขียนโปรแกรมโดย : นายฮัมดีย์ กะลูแป | Tel.087-8850686 จำนวน 11 คน Online | เข้าชมคนที่ 91947
.:: Programe version 2.9.2.0 ::.
เข้าสู่ระบบ  
   ปรับปรุงระบบล่าสุดเมื่อ : 27 กรกฎาคม 2558  
โครงการชลประทานยะลา : สำนักชลประทานที่ ๑๗ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์