หน้าแรก แสดงโครงการทั้งหมด สถานะ : ใช้งานได้ตามปกติ ควรปรับปรุง ซ่อมแซมด่วน ควรซ่อมแซม  
พบข้อมูลทั้งหมด 263 โครงการ : มีทั้งหมด 9 หน้า : แสดงผลหน้าละ 30 โครงการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 // แสดงโครงการทั้งหมด
ชื่อโครงการ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เข้าชม สถานะ เลือก
  แก้มลิงบ้านกือเต 1/กือเต ยะหา ยะหา ยะลา 4 ครั้ง
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯบ้านเจาะลีมัส 4/เจาะลีมัส อาซ่อง รามัน ยะลา 7 ครั้ง
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯบ้านจำปูน 6/จำปูน ท่าธง รามัน ยะลา 6 ครั้ง
  เพิ่มประสิทธิภาพคลองนากอ 9/นากอ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 6 ครั้ง
  ระบบระบายน้ำฯบ้านจะรังตาดง 2/จะรังตาดง ท่าธง รามัน ยะลา 8 ครั้ง
  ฝายบ้านบาตูปูโป๊ะพร้อมระบบส่งน้ำ 5/บาตูปูโป๊ะ บาเจาะ บันนังสตา ยะลา 4 ครั้ง
  แก้มลิงบ้านเกาะ 5/เกาะ ท่าธง รามัน ยะลา 7 ครั้ง
  แก้มลิงบ้านเรือน 5/เกาะ ท่าธง รามัน ยะลา 11 ครั้ง
  คันกั้นน้ำบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 9/ตาเนาะปูเต๊ะใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 9 ครั้ง
  อาคารบังคับน้ำบ้านจือแรพร้อมระบบส่งน้ำ 4/จือแร กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา 11 ครั้ง
  ฝายบ้านลาหนา 3/ลาหนา ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 296 ครั้ง
  อาคารบังคับน้ำบาโงโต๊ะอาลี 2 บ้านบาโงโต๊ะอาลี วังพญา รามัน ยะลา 325 ครั้ง
  ฝายบ้านบาลอ 1/บาลอ บาลอ รามัน ยะลา 298 ครั้ง
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตะโล๊ะสาลี 4/ตะโล๊ะสาลี บันนังสาเรง เมือง ยะลา 260 ครั้ง
  ฝายบ้าน กม.26 ใน(คลองตาเนาะปูเต๊ะ) 2/กม.26ใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 300 ครั้ง
  ปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านสาคอ 4/สาคอ ท่าสาป เมือง ยะลา 290 ครั้ง
  ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านปาโจ 3/ปาโจ ยะลา เมือง ยะลา 268 ครั้ง
  แก้มลิงทาเนาะปือเราะพร้อมระบบส่งน้ำ - บือมัง รามัน ยะลา 284 ครั้ง
  ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านสันติ 2 หมู่ที่ 6บ้านสันติ 2 แม่หวาด ธารโต ยะลา 340 ครั้ง
  ระบบส่งน้ำบ้านตะโล๊ะมีแย ตะโล๊ะกามีแย กาลอ รามัน ยะลา 317 ครั้ง
  ฝายบ้านต้นไทร 4/อูแบ ยะต๊ะ รามัน ยะลา 469 ครั้ง
  ฝายบ้านยะลา ยะลา ยะลา เมือง ยะลา 340 ครั้ง
   - - - - 291 ครั้ง
  อาคารบังคับน้ำคลองตืองอ 1/บูดีฮูลู บุดี เมือง ยะลา 487 ครั้ง
  อาคารบังคับน้ำบ้านสามร้อยไร่พร้อมระบบส่ง 11/บ้านสามร้อยไร่ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 394 ครั้ง
  ปรับปรุงฝายบ้านกูแบกาลอ พร้อมระบบส่งน้ำ 4/กูแบกาลอ เปาเส้ง เมือง ยะลา 567 ครั้ง
  ปรับปรุงฝายบ้านกำปั่น พร้อมระบบส่งน้ำ 6/กำปั่น ท่าสาป เมือง ยะลา 424 ครั้ง
  โครงการแก้มลิงพร่อน - - เมือง ยะลา 450 ครั้ง
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกะลูแป บ้านคล้า, บ้านกะลูแป ตาเซะ เมือง ยะลา 355 ครั้ง
  ระบบประปาสถาบันปอเนาะอิสลามศาสน์ฯ 3/ตาเซะ ตาเซะ เมือง ยะลา 389 ครั้ง

1 2 3 4 5 6 7 8 9
พบข้อมูลทั้งหมด 263 โครงการ : มีทั้งหมด 9 หน้า : แสดงผลหน้าละ 30 โครงการ
    เขียนโปรแกรมโดย : นายฮัมดีย์ กะลูแป | Tel.087-8850686 จำนวน 3 คน Online | เข้าชมคนที่ 155995
.:: Programe version 2.9.2.0 ::.
เข้าสู่ระบบ  
   ปรับปรุงระบบล่าสุดเมื่อ : 27 กรกฎาคม 2558  
โครงการชลประทานยะลา : สำนักชลประทานที่ ๑๗ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์