หน้าแรก แสดงโครงการทั้งหมด สถานะ : ใช้งานได้ตามปกติ ควรปรับปรุง ซ่อมแซมด่วน ควรซ่อมแซม  
พบข้อมูลทั้งหมด 284 โครงการ : มีทั้งหมด 10 หน้า : แสดงผลหน้าละ 30 โครงการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 // แสดงโครงการทั้งหมด
ชื่อโครงการ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เข้าชม สถานะ เลือก
  แก้มลิงโรงเรียนดารุลฮูดาห์ 1/บ้านปากาซาแม วังพญา รามัน ยะลา 102 ครั้ง
  ฝายบ้านวังหินพร้อมระบบส่งน้ำ 8/บ้านวังหิน บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 188 ครั้ง
  ระบบส่งน้ำและระบายน้ำ ตชด.44 บุดี บุดี เมือง ยะลา 174 ครั้ง
  แก้มลิงตาดง - ท่าธง รามัน ยะลา 187 ครั้ง
  ฝายบ้านบือราเป๊ะนอกพร้อมระบบส่งน้ำ 7/บือราเป๊ะนอก บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 182 ครั้ง
  ฝายบ้านคอลอบางลางพร้อมระบบส่งน้ำ 5/คอลอบางลาง บาเจาะ บันนังสตา ยะลา 194 ครั้ง
  อาคารบังคับน้ำบ้าน ก.ม.24 พร้อมระบบส่งน้ บ้าน ก.ม.24 อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 166 ครั้ง
  ฝายคลองตีกอบาแตพร้อมระบบส่งน้ำ 1/อูแบ บาเจาะ บันนังสตา ยะลา 173 ครั้ง
  ฝายบ้านโต๊ะบีแดพร้อมระบบส่งน้ำ 4/โต๊ะบีแด ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 192 ครั้ง
  ระบบประปาโรงเรียนลุกมานูลฮากีม 2/บ้านตันหยง บาโร๊ะ ยะหา ยะลา 271 ครั้ง
  ระบบประปา_รร_ตชด_เฉลิมพระเกียรติฯ 5/บ้านไบก์ บุดี เมือง ยะลา 244 ครั้ง
  จัดหาน้ำ_รร_พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ 100 ถ.เวฬุวัน สะเตง เมือง ยะลา 238 ครั้ง
  ระบบประปาโรงเรียนศานติวิทยา 3/บ้านปาโละ บาโงย รามัน ยะลา 245 ครั้ง
  ฝายบ้านคีรีลาดพัฒนา 9/คีรีลาดพัฒนา ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 292 ครั้ง
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากาซาแม 1/ปากาซาแม วังพญา รามัน ยะลา 352 ครั้ง
  ท่อระบายน้ำบ้านทำนบ 3/ทำนบ กาลอ รามัน ยะลา 326 ครั้ง
  ฝายบ้านซอย 4 6/ซอย4 ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 447 ครั้ง
  แก้มลิงตำบลพร่อน จาหนัน พร่อน เมือง ยะลา 597 ครั้ง
  ฝายบ้านโปโฮ 1/บ้านยะลา ยะลา เมือง ยะลา 1661 ครั้ง
  อ่างเก็บน้ำยะรม - ยะรม เบตง ยะลา 794 ครั้ง
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯบ้านยุโป ยุโป ยุโป เมือง ยะลา 700 ครั้ง
  แก้มลิงบ้านกือเต 1/กือเต ยะหา ยะหา ยะลา 646 ครั้ง
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯบ้านเจาะลีมัส 4/เจาะลีมัส อาซ่อง รามัน ยะลา 648 ครั้ง
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯบ้านจำปูน 6/จำปูน ท่าธง รามัน ยะลา 672 ครั้ง
  เพิ่มประสิทธิภาพคลองนากอ 9/นากอ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 652 ครั้ง
  ระบบระบายน้ำฯบ้านจะรังตาดง 2/จะรังตาดง ท่าธง รามัน ยะลา 675 ครั้ง
  ฝายบ้านบาตูปูโป๊ะพร้อมระบบส่งน้ำ 5/บาตูปูโป๊ะ บาเจาะ บันนังสตา ยะลา 654 ครั้ง
  แก้มลิงบ้านเกาะ 5/เกาะ ท่าธง รามัน ยะลา 635 ครั้ง
  แก้มลิงบ้านเรือน 5/เกาะ ท่าธง รามัน ยะลา 713 ครั้ง
  คันกั้นน้ำบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 9/ตาเนาะปูเต๊ะใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 617 ครั้ง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
พบข้อมูลทั้งหมด 284 โครงการ : มีทั้งหมด 10 หน้า : แสดงผลหน้าละ 30 โครงการ
    เขียนโปรแกรมโดย : นายฮัมดีย์ กะลูแป | Tel.087-8850686 จำนวน 15 คน Online | เข้าชมคนที่ 91969
.:: Programe version 2.9.2.0 ::.
เข้าสู่ระบบ  
   ปรับปรุงระบบล่าสุดเมื่อ : 27 กรกฎาคม 2558  
โครงการชลประทานยะลา : สำนักชลประทานที่ ๑๗ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์