หน้าแรก แสดงโครงการทั้งหมด สถานะ : ใช้งานได้ตามปกติ ควรปรับปรุง ซ่อมแซมด่วน ควรซ่อมแซม  
พบข้อมูลทั้งหมด 266 โครงการ : มีทั้งหมด 9 หน้า : แสดงผลหน้าละ 30 โครงการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 // แสดงโครงการทั้งหมด
ชื่อโครงการ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เข้าชม สถานะ เลือก
  ฝายบ้านโปโฮ - ยะลา เมือง ยะลา 17 ครั้ง
  อ่างเก็บน้ำยะรม - ยะรม เบตง ยะลา 16 ครั้ง
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯบ้านยุโป ยุโป ยุโป เมือง ยะลา 16 ครั้ง
  แก้มลิงบ้านกือเต 1/กือเต ยะหา ยะหา ยะลา 54 ครั้ง
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯบ้านเจาะลีมัส 4/เจาะลีมัส อาซ่อง รามัน ยะลา 59 ครั้ง
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯบ้านจำปูน 6/จำปูน ท่าธง รามัน ยะลา 51 ครั้ง
  เพิ่มประสิทธิภาพคลองนากอ 9/นากอ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 58 ครั้ง
  ระบบระบายน้ำฯบ้านจะรังตาดง 2/จะรังตาดง ท่าธง รามัน ยะลา 64 ครั้ง
  ฝายบ้านบาตูปูโป๊ะพร้อมระบบส่งน้ำ 5/บาตูปูโป๊ะ บาเจาะ บันนังสตา ยะลา 49 ครั้ง
  แก้มลิงบ้านเกาะ 5/เกาะ ท่าธง รามัน ยะลา 57 ครั้ง
  แก้มลิงบ้านเรือน 5/เกาะ ท่าธง รามัน ยะลา 72 ครั้ง
  คันกั้นน้ำบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 9/ตาเนาะปูเต๊ะใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 64 ครั้ง
  อาคารบังคับน้ำบ้านจือแรพร้อมระบบส่งน้ำ 4/จือแร กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา 63 ครั้ง
  ฝายบ้านลาหนา 3/ลาหนา ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 339 ครั้ง
  อาคารบังคับน้ำบาโงโต๊ะอาลี 2 บ้านบาโงโต๊ะอาลี วังพญา รามัน ยะลา 380 ครั้ง
  ฝายบ้านบาลอ 1/บาลอ บาลอ รามัน ยะลา 346 ครั้ง
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตะโล๊ะสาลี 4/ตะโล๊ะสาลี บันนังสาเรง เมือง ยะลา 301 ครั้ง
  ฝายบ้าน กม.26 ใน(คลองตาเนาะปูเต๊ะ) 2/กม.26ใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 369 ครั้ง
  ปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านสาคอ 4/สาคอ ท่าสาป เมือง ยะลา 343 ครั้ง
  ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านปาโจ 3/ปาโจ ยะลา เมือง ยะลา 321 ครั้ง
  แก้มลิงทาเนาะปือเราะพร้อมระบบส่งน้ำ - บือมัง รามัน ยะลา 330 ครั้ง
  ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านสันติ 2 หมู่ที่ 6บ้านสันติ 2 แม่หวาด ธารโต ยะลา 394 ครั้ง
  ระบบส่งน้ำบ้านตะโล๊ะมีแย ตะโล๊ะกามีแย กาลอ รามัน ยะลา 361 ครั้ง
  ฝายบ้านต้นไทร 4/อูแบ ยะต๊ะ รามัน ยะลา 525 ครั้ง
  ฝายบ้านยะลา ยะลา ยะลา เมือง ยะลา 383 ครั้ง
   - - - - 330 ครั้ง
  อาคารบังคับน้ำคลองตืองอ 1/บูดีฮูลู บุดี เมือง ยะลา 569 ครั้ง
  อาคารบังคับน้ำบ้านสามร้อยไร่พร้อมระบบส่ง 11/บ้านสามร้อยไร่ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 455 ครั้ง
  ปรับปรุงฝายบ้านกูแบกาลอ พร้อมระบบส่งน้ำ 4/กูแบกาลอ เปาเส้ง เมือง ยะลา 632 ครั้ง
  ปรับปรุงฝายบ้านกำปั่น พร้อมระบบส่งน้ำ 6/กำปั่น ท่าสาป เมือง ยะลา 487 ครั้ง

1 2 3 4 5 6 7 8 9
พบข้อมูลทั้งหมด 266 โครงการ : มีทั้งหมด 9 หน้า : แสดงผลหน้าละ 30 โครงการ
    เขียนโปรแกรมโดย : นายฮัมดีย์ กะลูแป | Tel.087-8850686 จำนวน 8 คน Online | เข้าชมคนที่ 203171
.:: Programe version 2.9.2.0 ::.
เข้าสู่ระบบ  
   ปรับปรุงระบบล่าสุดเมื่อ : 27 กรกฎาคม 2558  
โครงการชลประทานยะลา : สำนักชลประทานที่ ๑๗ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์