หน้าแรก โครงการชลประทานขนาดเล็ก สถานะ : ใช้งานได้ตามปกติ ควรปรับปรุง ซ่อมแซมด่วน ควรซ่อมแซม  
พบข้อมูลทั้งหมด 105 โครงการ : มีทั้งหมด 4 หน้า : แสดงผลหน้าละ 30 โครงการ 1 2 3 4
 // โครงการชลประทานขนาดเล็ก
ชื่อโครงการ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เข้าชม สถานะ เลือก
  แก้มลิงโรงเรียนดารุลฮูดาห์ 1/บ้านปากาซาแม วังพญา รามัน ยะลา 14 ครั้ง
  ฝายบ้านวังหินพร้อมระบบส่งน้ำ 8/บ้านวังหิน บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 121 ครั้ง
  ระบบส่งน้ำและระบายน้ำ ตชด.44 บุดี บุดี เมือง ยะลา 111 ครั้ง
  แก้มลิงตาดง - ท่าธง รามัน ยะลา 114 ครั้ง
  ฝายบ้านบือราเป๊ะนอกพร้อมระบบส่งน้ำ 7/บือราเป๊ะนอก บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 109 ครั้ง
  ฝายบ้านคอลอบางลางพร้อมระบบส่งน้ำ 5/คอลอบางลาง บาเจาะ บันนังสตา ยะลา 128 ครั้ง
  อาคารบังคับน้ำบ้าน ก.ม.24 พร้อมระบบส่งน้ บ้าน ก.ม.24 อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 100 ครั้ง
  ฝายคลองตีกอบาแตพร้อมระบบส่งน้ำ 1/อูแบ บาเจาะ บันนังสตา ยะลา 107 ครั้ง
  ฝายบ้านโต๊ะบีแดพร้อมระบบส่งน้ำ 4/โต๊ะบีแด ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 114 ครั้ง
  ฝายบ้านคีรีลาดพัฒนา 9/คีรีลาดพัฒนา ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 215 ครั้ง
  ท่อระบายน้ำบ้านทำนบ 3/ทำนบ กาลอ รามัน ยะลา 237 ครั้ง
  ฝายบ้านซอย 4 6/ซอย4 ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 360 ครั้ง
  แก้มลิงตำบลพร่อน จาหนัน พร่อน เมือง ยะลา 517 ครั้ง
  แก้มลิงบ้านกือเต 1/กือเต ยะหา ยะหา ยะลา 562 ครั้ง
  เพิ่มประสิทธิภาพคลองนากอ 9/นากอ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 575 ครั้ง
  ระบบระบายน้ำฯบ้านจะรังตาดง 2/จะรังตาดง ท่าธง รามัน ยะลา 569 ครั้ง
  ฝายบ้านบาตูปูโป๊ะพร้อมระบบส่งน้ำ 5/บาตูปูโป๊ะ บาเจาะ บันนังสตา ยะลา 575 ครั้ง
  แก้มลิงบ้านเกาะ 5/เกาะ ท่าธง รามัน ยะลา 559 ครั้ง
  แก้มลิงบ้านเรือน 5/เกาะ ท่าธง รามัน ยะลา 640 ครั้ง
  คันกั้นน้ำบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 9/ตาเนาะปูเต๊ะใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 530 ครั้ง
  อาคารบังคับน้ำบ้านจือแรพร้อมระบบส่งน้ำ 4/จือแร กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา 594 ครั้ง
  ฝายบ้านลาหนา 3/ลาหนา ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 862 ครั้ง
  ฝายบ้านบาลอ 1/บาลอ บาลอ รามัน ยะลา 870 ครั้ง
  ฝายบ้าน กม.26 ใน(คลองตาเนาะปูเต๊ะ) 2/กม.26ใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 983 ครั้ง
  ระบบส่งน้ำบ้านตะโล๊ะมีแย ตะโล๊ะกามีแย กาลอ รามัน ยะลา 904 ครั้ง
  ฝายบ้านต้นไทร 4/อูแบ ยะต๊ะ รามัน ยะลา 1032 ครั้ง
  ฝายบ้านยะลา ยะลา ยะลา เมือง ยะลา 910 ครั้ง
  อาคารบังคับน้ำบ้าน กม.10 9/กม.10 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 1366 ครั้ง
  ท่อระบายน้ำบ้านตาสา 3/บ้านตาสา พร่อน เมือง ยะลา 1262 ครั้ง
  อาคารบังคับน้ำบ้านลูโบ๊ะปือแต 1/ลิดล ลิดล เมือง ยะลา 1271 ครั้ง

1 2 3 4
พบข้อมูลทั้งหมด 105 โครงการ : มีทั้งหมด 4 หน้า : แสดงผลหน้าละ 30 โครงการ
    เขียนโปรแกรมโดย : นายฮัมดีย์ กะลูแป | Tel.087-8850686 จำนวน 5 คน Online | เข้าชมคนที่ 31306
.:: Programe version 2.9.2.0 ::.
เข้าสู่ระบบ  
   ปรับปรุงระบบล่าสุดเมื่อ : 27 กรกฎาคม 2558  
โครงการชลประทานยะลา : สำนักชลประทานที่ ๑๗ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์