หน้าแรก โครงการชลประทานขนาดเล็ก สถานะ : ใช้งานได้ตามปกติ ควรปรับปรุง ซ่อมแซมด่วน ควรซ่อมแซม  
พบข้อมูลทั้งหมด 94 โครงการ : มีทั้งหมด 4 หน้า : แสดงผลหน้าละ 30 โครงการ 1 2 3 4
 // โครงการชลประทานขนาดเล็ก
ชื่อโครงการ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เข้าชม สถานะ เลือก
  แก้มลิงบ้านกือเต 1/กือเต ยะหา ยะหา ยะลา 54 ครั้ง
  เพิ่มประสิทธิภาพคลองนากอ 9/นากอ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 58 ครั้ง
  ระบบระบายน้ำฯบ้านจะรังตาดง 2/จะรังตาดง ท่าธง รามัน ยะลา 64 ครั้ง
  ฝายบ้านบาตูปูโป๊ะพร้อมระบบส่งน้ำ 5/บาตูปูโป๊ะ บาเจาะ บันนังสตา ยะลา 49 ครั้ง
  แก้มลิงบ้านเกาะ 5/เกาะ ท่าธง รามัน ยะลา 57 ครั้ง
  แก้มลิงบ้านเรือน 5/เกาะ ท่าธง รามัน ยะลา 72 ครั้ง
  คันกั้นน้ำบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 9/ตาเนาะปูเต๊ะใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 64 ครั้ง
  อาคารบังคับน้ำบ้านจือแรพร้อมระบบส่งน้ำ 4/จือแร กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา 63 ครั้ง
  ฝายบ้านลาหนา 3/ลาหนา ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 339 ครั้ง
  ฝายบ้านบาลอ 1/บาลอ บาลอ รามัน ยะลา 346 ครั้ง
  ฝายบ้าน กม.26 ใน(คลองตาเนาะปูเต๊ะ) 2/กม.26ใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 369 ครั้ง
  ระบบส่งน้ำบ้านตะโล๊ะมีแย ตะโล๊ะกามีแย กาลอ รามัน ยะลา 361 ครั้ง
  ฝายบ้านต้นไทร 4/อูแบ ยะต๊ะ รามัน ยะลา 525 ครั้ง
  ฝายบ้านยะลา ยะลา ยะลา เมือง ยะลา 383 ครั้ง
  อาคารบังคับน้ำบ้าน กม.10 9/กม.10 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 652 ครั้ง
  ท่อระบายน้ำบ้านตาสา 3/บ้านตาสา พร่อน เมือง ยะลา 726 ครั้ง
  อาคารบังคับน้ำบ้านลูโบ๊ะปือแต 1/ลิดล ลิดล เมือง ยะลา 719 ครั้ง
  ฝาย กม.4 2/ผ่านศึก คีรีเขต ธารโต ยะลา 755 ครั้ง
  ฝายบ้านคลองกุนุ 3/ลูโบ๊ะ ยะรม เบตง ยะลา 845 ครั้ง
  ฝายคลองกะปะ 4/ปากบาง ยะรม เบตง ยะลา 828 ครั้ง
  ระบบส่งน้ำฝายบ้ายอัยเยอร์เบอร์จัง 3/ธารน้ำทิพย์ ธารน้ำทิพย์ เบตง ยะลา 735 ครั้ง
  ฝายบ้านสายคลองวิทยา 1/วิทยา,กวางหลง ธารน้ำทิพย์ เบตง ยะลา 728 ครั้ง
  ฝายบ้านธารน้ำทิพย์ 1/ธารน้ำทิพย์ ธารน้ำทิพย์ เบตง ยะลา 815 ครั้ง
  ฝายบ้านจาเราะสตา 4/จาเราะสตา ธารน้ำทิพย์ เบตง ยะลา 685 ครั้ง
  ฝายบ้านซำเหย่า 1/ซำเหย่า ธารน้ำทิพย์ เบตง ยะลา 697 ครั้ง
  ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำปิยะมิตร 2 หมู่ที่ 5 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 741 ครั้ง
  ฝายบ้านกงสี 2/กงสี ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 737 ครั้ง
  ฝายบ้าน กม.12 กม.12 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 733 ครั้ง
  ฝายบ้าน กม.7 4/กม.7 ตะเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 690 ครั้ง
  ฝายบ้านบ่อน้ำร้อน 2/บ่อน้ำร้อน ตะเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 758 ครั้ง

1 2 3 4
พบข้อมูลทั้งหมด 94 โครงการ : มีทั้งหมด 4 หน้า : แสดงผลหน้าละ 30 โครงการ
    เขียนโปรแกรมโดย : นายฮัมดีย์ กะลูแป | Tel.087-8850686 จำนวน 11 คน Online | เข้าชมคนที่ 203174
.:: Programe version 2.9.2.0 ::.
เข้าสู่ระบบ  
   ปรับปรุงระบบล่าสุดเมื่อ : 27 กรกฎาคม 2558  
โครงการชลประทานยะลา : สำนักชลประทานที่ ๑๗ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์