หน้าแรก โครงการชลประทานขนาดเล็ก สถานะ : ใช้งานได้ตามปกติ ควรปรับปรุง ซ่อมแซมด่วน ควรซ่อมแซม  
พบข้อมูลทั้งหมด 105 โครงการ : มีทั้งหมด 4 หน้า : แสดงผลหน้าละ 30 โครงการ 1 2 3 4
 // โครงการชลประทานขนาดเล็ก
ชื่อโครงการ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เข้าชม สถานะ เลือก
  แก้มลิงโรงเรียนดารุลฮูดาห์ 1/บ้านปากาซาแม วังพญา รามัน ยะลา 102 ครั้ง
  ฝายบ้านวังหินพร้อมระบบส่งน้ำ 8/บ้านวังหิน บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 188 ครั้ง
  ระบบส่งน้ำและระบายน้ำ ตชด.44 บุดี บุดี เมือง ยะลา 174 ครั้ง
  แก้มลิงตาดง - ท่าธง รามัน ยะลา 187 ครั้ง
  ฝายบ้านบือราเป๊ะนอกพร้อมระบบส่งน้ำ 7/บือราเป๊ะนอก บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 182 ครั้ง
  ฝายบ้านคอลอบางลางพร้อมระบบส่งน้ำ 5/คอลอบางลาง บาเจาะ บันนังสตา ยะลา 194 ครั้ง
  อาคารบังคับน้ำบ้าน ก.ม.24 พร้อมระบบส่งน้ บ้าน ก.ม.24 อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 166 ครั้ง
  ฝายคลองตีกอบาแตพร้อมระบบส่งน้ำ 1/อูแบ บาเจาะ บันนังสตา ยะลา 173 ครั้ง
  ฝายบ้านโต๊ะบีแดพร้อมระบบส่งน้ำ 4/โต๊ะบีแด ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 192 ครั้ง
  ฝายบ้านคีรีลาดพัฒนา 9/คีรีลาดพัฒนา ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 292 ครั้ง
  ท่อระบายน้ำบ้านทำนบ 3/ทำนบ กาลอ รามัน ยะลา 326 ครั้ง
  ฝายบ้านซอย 4 6/ซอย4 ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 447 ครั้ง
  แก้มลิงตำบลพร่อน จาหนัน พร่อน เมือง ยะลา 597 ครั้ง
  แก้มลิงบ้านกือเต 1/กือเต ยะหา ยะหา ยะลา 646 ครั้ง
  เพิ่มประสิทธิภาพคลองนากอ 9/นากอ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 652 ครั้ง
  ระบบระบายน้ำฯบ้านจะรังตาดง 2/จะรังตาดง ท่าธง รามัน ยะลา 675 ครั้ง
  ฝายบ้านบาตูปูโป๊ะพร้อมระบบส่งน้ำ 5/บาตูปูโป๊ะ บาเจาะ บันนังสตา ยะลา 654 ครั้ง
  แก้มลิงบ้านเกาะ 5/เกาะ ท่าธง รามัน ยะลา 635 ครั้ง
  แก้มลิงบ้านเรือน 5/เกาะ ท่าธง รามัน ยะลา 713 ครั้ง
  คันกั้นน้ำบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 9/ตาเนาะปูเต๊ะใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 617 ครั้ง
  อาคารบังคับน้ำบ้านจือแรพร้อมระบบส่งน้ำ 4/จือแร กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา 676 ครั้ง
  ฝายบ้านลาหนา 3/ลาหนา ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 938 ครั้ง
  ฝายบ้านบาลอ 1/บาลอ บาลอ รามัน ยะลา 956 ครั้ง
  ฝายบ้าน กม.26 ใน(คลองตาเนาะปูเต๊ะ) 2/กม.26ใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 1062 ครั้ง
  ระบบส่งน้ำบ้านตะโล๊ะมีแย ตะโล๊ะกามีแย กาลอ รามัน ยะลา 976 ครั้ง
  ฝายบ้านต้นไทร 4/อูแบ ยะต๊ะ รามัน ยะลา 1107 ครั้ง
  ฝายบ้านยะลา ยะลา ยะลา เมือง ยะลา 987 ครั้ง
  อาคารบังคับน้ำบ้าน กม.10 9/กม.10 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 1447 ครั้ง
  ท่อระบายน้ำบ้านตาสา 3/บ้านตาสา พร่อน เมือง ยะลา 1335 ครั้ง
  อาคารบังคับน้ำบ้านลูโบ๊ะปือแต 1/ลิดล ลิดล เมือง ยะลา 1352 ครั้ง

1 2 3 4
พบข้อมูลทั้งหมด 105 โครงการ : มีทั้งหมด 4 หน้า : แสดงผลหน้าละ 30 โครงการ
    เขียนโปรแกรมโดย : นายฮัมดีย์ กะลูแป | Tel.087-8850686 จำนวน 17 คน Online | เข้าชมคนที่ 91972
.:: Programe version 2.9.2.0 ::.
เข้าสู่ระบบ  
   ปรับปรุงระบบล่าสุดเมื่อ : 27 กรกฎาคม 2558  
โครงการชลประทานยะลา : สำนักชลประทานที่ ๑๗ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์