31/08/2021 20:41:22
-: ข้อมูลรายงาน Data Report :-
สถานะ ฝนตกร้อยละ อำเภอ จังหวัด
ฝนร้อยละ 80% ของพื้นที่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
ฝนร้อยละ 60% ของพื้นที่ สะบ้าย้อย สงขลา
ฝนร้อยละ 40% ของพื้นที่ เมือง ยะลา
ฝนร้อยละ 30% ของพื้นที่ นาทวี สงขลา
ฝนร้อยละ 30% ของพื้นที่ กาบัง ยะลา
ฝนร้อยละ 20% ของพื้นที่ บันนังสตา ยะลา
ภาพถ่ายจากเรดาห์ตรวจอากาศ : สทิงพระ : รัศมี 240 กิโล