เครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์บนแผนที่
มีเมฆ ฝนตกพรำๆ ฝนตกน้อย
ฝนตกหนัก ฝนตกหนักมาก ฝนตกนานกว่า
ครึ่งชั่วโมง
ฝนตกนานกว่า
หนึ่งวัน
ฝนตกพร้อมพายุ