4

    ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชูศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานยะลา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก โครงการชลประทานยะลา ก่อนเดินทางลงพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาคารบังคับน้ำคลองตืองอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งนำทีมโดย เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานยะลา ร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ อีกทั้ง ยังได้สัมภาษณ์ผู้แทนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว ณ อาคารบังคับน้ำคลองตืองอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนิบง หมู่ที่ ๒ ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา.