4

    พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนมนาถบพิตร
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชินวัฒน์ พรหมมาณพ ผู้อำนวยการชลประทานปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการชลประทานยะลา มอบหมายให้ นางขวัญตา นาคเพรชพูล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวนุสรา สร้อยสูงเนิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง สำหรับใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนมนาถบพิตร โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา เป็นประธานในพิธี ณ สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา.