4

    ร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. โครงการชลประทานยะลา ร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพฯ กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา.