4

    ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปัตตานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ นายอนุรักษ์ ธีระโชติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา มอบหมายให้ นายแวอิบราเฮง แวดูยี นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปัตตานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำปัตตานี ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี.