4

    พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา๐๘.๓๐ น. นายอนุรักษ์ ธีระโชติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา มอบหมายให้ นางขวัญตา นาคเพรชพูล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายเกรียงศักดิ์ ศรีเทพ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานยะลา ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา.