4

     วันสถาปนา ครบรอบ ๑๑๕ ปี กรมชลประทาน
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายอนุรักษ์ ธีระโชติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ ๑๑๕ ปี โดยมีการจัดพิธีกรรมบวงสรวงศาลพระภูมิประจำที่ทำการ กิจกรรมพิธีสงฆ์ถวายภัตตาหารเพล และกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม ณ โครงการชลประทานยะลา อีกทั่งจัดกิจกรรม “ รักษ์น้ำ เพิ่มพูนปลา ” ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา และประมงจังหวัดยะลา ณ บริเวณท่าน้ำสะเตง (ชุมชนบ้านร่ม).