4

    งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายอนุรักษ์ ธีระโชติ (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา) มอบหมายให้ นายสุทิน รามแก้ว (นายช่างชลประทานอาวุโส) พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานยะลา ร่วมงานแถลงข่าว “ งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ๕๙ ” พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเย็น โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ (ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา) เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา.