4

    เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายอนุรักษ์ ธีระโชติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา มอบหมายให้ นาย สุทิน รามแก้ว(นายช่างชลประทานอาวุโส) นายนิมะยากี นิฮะ(นายช่างชลประทานชำนาญงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานยะลา ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนึกรักษ์น้ำ กรมชลประทาน กลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาคูคลองตามแนวประชารัฐ โดยมี นายดำรง ดีสกูล(นายอำเภอเบตง) เป็นประธานในพิธี ณ บ้านวังใหม่ หมูที่ ๕ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา.