4

    นายอนุรักษ์ ธีระโชติ (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา) ออกรายการวิทยุ
วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ นายอนุรักษ์ ธีระโชติ (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา) ออกรายการวิทยุ ทางคลื่น๙๒ และ ๙๕ เมกาเฮิต ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๐-๑๑.๐๐ เพื่อให้ความรู้ในด้านการใช้น้ำ สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และเรื่องการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ รวมถึงกิจกรรมของโครงการชลประทานยะลา ณ สถานีวิทยุจังหวัดยะลา.