4

    อบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ณ โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายสุทิน รามแก้ว (นายช่างชลประทานอาวุโส) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน ได้จัดกิจกรรมหลักสูตร " ยุวชลกรเรียนรู้งานด้านชลประทาน ประจำปี ๒๕๕๙ " ได้ให้ความรู้ด้านการพัฒนางานด้านชลประทาน หลักการชลประทานเบื้องต้น การดูแลรักษาป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ ณ โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ พรรษา บ้านไบก์ ตำบลบุดีอำเภอเมือง จังหวัดยะลา.