4

    อบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ณ โรงเรียนบ้านบุดี
วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ นายแวอิบราเฮง แวดูยี (นายช่างเทคนิคชำนาญงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน ได้จัดกิจกรรมหลักสูตร " ยุวชลกรเรียนรู้งานด้านชลประทาน ประจำปี ๒๕๕๙ " ได้ให้ความรู้ด้านการพัฒนางานด้านชลประทาน หลักการชลประทานเบื้องต้น การดูแลรักษาป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถฯ ณ โรงเรียนบ้านบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา.