4

    อบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายแวอิบราเฮง แวดูยี (นายช่างเทคนิคชำนาญงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน ได้จัดกิจกรรมหลักสูตร "ยุวชลกรเรียนรู้งานด้านชลประทาน ประจำปี ๒๕๕๙" ได้ให้ความรู้ด้าน พัฒนาการงานชลประทาน หลักการชลประทานเบื้องต้น การดูแลรักษาป่าต้นน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จ พระนางเจ้าบรมราชินีนาถฯ และมี นายมะดามิง อารียู ปราชญ์เกษตร ให้ความรู้ด้าน เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา.