4

    โครงการแก้มลิงตำบลพร่อน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายอนุรักษ์ ธีระโชติ(ผู้อำนวยการชลประทานยะลา) พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานยะลา จัดกิจกรรมการส่งมอบภารกิจการถ่ายโอน โครงการแก้มลิงตำบลพร่อน และกิจกรรมเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม (รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา)เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหัวงานโครงการแก้มลิงตำบลพร่อน (บ้านจาหนัน) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา.