4

    การประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกะลูแป
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษจิกายน ๒๕๕๘ นายสุทิน รามแก้ว (นายช่างชลประทานอาวุโส) และนายแวอิบราเฮง แวดูยี (นายช่างเทคนิคชำนาญงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานยะลา ได้ประชุมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ และเกษตรกร เพื่อจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกะลูแป ณ องค์การบริการส่วนตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา.