4

    ทำความสะอาดโงสูบน้ำบ้านกะลูแป
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายอิบราเฮง แวดูยี นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ได้ทำความสะอาดโรงสูบน้ำบ้านกะลูแป ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ก่อนจะส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา.