4

    ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร “ ๕ ธันวา มหาราช ’’
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายอนุรักษ์ ธีระโชติ (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา) พร้อมข้าราชการ เข้าร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯวันพ่อแห่งชาติประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน สมาคม และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมถวายพระพร เป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา.