4

    กิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานยะลา พร้อมใจกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักษ์ต้นไม้ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน ณ โครงการชลประทานยะลา .