4

    สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายอนุรักษ์ ธีระโชติ(ผู้อำนวยการชลประทานยะลา)ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำงานของโครงการชลประทานยะลา ให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ณ โครงการชลประทานยะลา.