4

    การจัดทำระบบฐานข้อมูลเกษตรกร
วันศุกร์ ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานยะลา ได้ลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกร ผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน ณ ศูนย์การศึกษา(ตาดีกา)กีรออาตี ยาแมะตาเนาะปูเต๊ะ หมู่ที่ ๔ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา.