4

    อบรมเกี่ยวกับการใช้งานแบบจำลองคณิตศาสตร์ โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้ง
วันที่ ๖- ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานยะลา ร่วมฝึกอบรมแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตร เพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำโก-ลก และลุ่มน้ำปัตตานี เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลรับผิดชอบและใช้งานระบบโทรมาตรฯ ณ ห้องประชุมสันติวารี สำนักงานชลประทานที่ ๑๗.