4

    การจัดทำระบบฐานข้อมูลเกษตรกร
วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานยะลา ได้ลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกร ผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะ หมู่ที่ ๔ บ้านบายิ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา.