4

    การจัดเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ นายอนุรักษ์ ธีระโชติ (ผู้อำนวยการชลประทานยะลา) นางขวัญตา นาคเพชรพูล(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน) ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ พร้อมสนับสนุนการแสดง “ ระบำตารีกีปัส “ จากโครงการชลประทานยะลา ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส .