4

    ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ นายอนุรักษ์ ธีระโชติ (ผู้อำนวยการชลประทานยะลา) ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดยะลาเพื่อเกษตกรรม โดยมี นายอุดร น้อยทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโครงการชลประธานจังหวัดยะลา.