4

    งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ๕๘
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานยะลา ร่วมงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ๕๘ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ส่งออก ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปได้สนับสนุนผลไม้ที่ดีมีคุณภาพของเกษตรกรและของดีเมืองยะลา โดยมีนายอุดร น้อยทับทิม (รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา) เป็นประธานในพิธี ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา.