4

    ร่วมกิจกรรมวันแม่
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอิบรอเฮง แวดูแย นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ได้ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา.