4

    ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสุทิน รามแก้ว (จน.คป.ยะลา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชลประทานยะลา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารหอประชุมศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา โดยมี นายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน.