4

    งานอนุรักษ์ทุเรียนและไม้ผลพื้นบ้านจังหวัดยะลา
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสุทิน รามแก้ว (จน.คป.ยะลา) นายเจษฎา จันทร์คล้อย (ช่างฝีมือสนาม ช.๓ ) และเจ้าหน้าที่ชลประทานยะลา ร่วมจัดนิทรรศการ อนุรักษ์ทุเรียนและไม้ผลพื้นบ้านจังหวัดยะลา ณ ตลาดนัดเกษตรกร (บริเวณด้านหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ).