4

    โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายสุทิน รามแก้ว (จน.คป.ยะลา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชลประทานยะลา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ลานกีฬาบ้านกาแป๊ะสาลัง หมู่ที่ ๓ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา.