4

    ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๓๐ น นายอนุรักษ์ ธีระโชติ ผคป.ยะลา พร้อมด้วยข้าราชการโครงการชลประทานยะลาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ สถานีโทรทัศน์ NBTยะลา.