4

    ประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาฎีกา ขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำ
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗ (นายอุดม ทิพย์เดโช) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา (นายอนุรักษ์ ธีระโชติ) ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ และคณะเจ้าหน้าที่ ประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาฎีกา ขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ขาดน้ำอุปโภค บริโภค และ ภาคการเกษตร ณ อบต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา.