4

    พบปะยามเช้า ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายอนุรักษ์ ธีระโชติ (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา) และ เจ้าหน้าที่ชลประทาน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา พร้อมทั้งพบปะพูดคุยและร่วมรับประทานอาหารเช้าอย่างคึกคัก.