4

    พบปะยามเช้า ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ หน่วยงานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ โดยมี (นายสามารถ วราดิศัย) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นปรุะธาน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในส่วนโครงการชลประทานยะลา มี ผอ.คป.ยะลา (นายอนุรักษ์ ธีรโชติ) และเจ้าหน้าที่ชลประทาน เข้าร่วมด้วย.