4

    พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เพื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายแวอิบราเฮง แวดูยี หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการณ์สูบน้ำ โครงการชลประทานยะลา เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เพื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในพิธีกองอาสารักษาดินแดน รวมใจบริจาคโลหิต ถวายพ่อหลวงเติมสุขให้คนไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ โดยมีอาสารักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๕๐๐ นาย นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ยังได้เป็นประธานในพิธี ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา โดยมี นายบันเทิง โชติพ่วงประมงจังหวัดยะลา นายมามะซูฟี จารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๔๑ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน และ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สำหรับการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และร่วมบำเพ็ญคุณงามความดี ถวายเป็นพระราชกุศล สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดแก่ประชาชนในชาติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยพันธุ์ที่นำมาปล่อยในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น ๕๕๐,๐๐๐ ตัว.