4

    โครงการชลประทานยะลา ร่วมรับเสด็จฯ งานลองกอง
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯงานของดีเมืองนรา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรนิทรรศการของกรมชลประทาน โดยมีนายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ฯด้านวางแผนและโครงการ นายวิเศษณ์ จารุปรัชญ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๗ นายอภินนท์ สนธยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศกรรมชลประทาน และผอ.ส่วน ผอ.โครงการชลประทานจังหวัด หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่เฝ้าฯรับเสด็จฯ และซุ้มนิทรรศการกรมชลประทานได้รางวัลที่ ๒ ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้.