4

    กิจกรรม KM Buddy ณ.สำนักชลประทานที่ ๑๕
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตัวแทนโครงการชลประทานยะลา นายแวอิบราเฮง แวดูยี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม KM buddy ณ. สำนักชลประทานที่ ๑๕ จ.นครศรีธรรมราช&#๘๒๐๓; โดย มีสำนักชลประทานที่ ๑๗ จ.นราธิวาส และ สำนักชลประทานที่ ๑๖ จ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และภายในงาน ได้จัดฐานความรู้ต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน พร้อมทั้งพรีเซนต์องค์ความรู้ของแต่หละสำนัก. .