4

    เปิดงานมหกรรมผลไม้ยะลาและปศุสัตว์ชายแดนใต้
วันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จังหวัดยะลาจัดงานมหกรรมผลไม้ยะลาและปศุสัตว์ชายแดนใต้ (ครั้งที่ ๘) ณ สวนขวัญเมือง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โดยแม่ทัพภาคที่ ๔ (พลโทวลิต โรจนภักดี) เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายเดชรัฐ สิมศิริ) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส่วนของโครงการชลประทานยะลาได้จัดนิทรรศการน้ำเพื่อชีวิตและให้ความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมทางเลือกโดยมีหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุป.