4

    โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ กม.๑๗
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ โครงการชลประทานยะลา นำโดย ฝจน.ชป.ยะลา (นายจำเริญ วุฒิพิทักษ์สถาพร) และเจ้าหน้าที่ชลประทาน เข้าร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายเดชรัฐ สิมศิริ) เป็นประธานในพิธี มีราษฏรและยุวชลกร เข้าเยี่ยม บูตโครงการชลประทานยะลา ทั้งหมดจำนวน ๖๒ ราย ณ สำนักสงฆ์ กม.๑๖ ม.๕ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา.