4

    โครงการชลประทานยะลาสนับสนุนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นตัวแทน ผู้อำนายการโครงการชลประทานยะลา มอบอินทผาลัมให้แก่พนักงานไทยมุสลิม ที่ปฏิบัติงานในโครงการชลประทานยะลา เนื่องในวันถือศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โครงการชลประทานยะลา.