4

    พบปะยามเช้า ประจำเดือน"พฤษภาคม"
เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๗ หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้าประจำเดือนพฤษภาคม โดยมี (นายเดชรัฐ  สิมศิริ) เป็นประธาน มี ฝจน.คป.ยะลา (นายจำเริญ  วุฒิพิทักษ์สถาพร) และเจ้าหน้าที่ชลประทาน หัวหน้าส่วนต่างๆ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย.