4

    ถวายพานพุ้ม "วันฉัตรมงคล"
เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๕๗ ฝจน.คป.ยะลา (นายจำเริญ วุฒิพิทักษ์สถาพร) และเจ้าหน้าที่ชลประทาน เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมี (นายเดชรัฐ  สิมศิริ) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา.